ASSOCIACIÓ D'AJUDA ALS TOXICÒMANS

Des de 1981 oferim assistència especialitzada en drogadicció (tel. 932 374 550)

L’Associació d’Ajuda als Toxicòmans (AAT) és una entitat sense ànim de lucre especialitzada en el tractament de les drogodependències des de 1981  i  amb un àmbit d’actuació a tota Catalunya.

La seva Junta Rectora està formada per persones molt implicades i amb una llarga i rellevant trajectòria en les causes socials en favor dels més desafavorits.

Sensibilitzada per l’extensió i la gravetat de les addicions i els problemes que generen, els professionals de l’entitat analitzen, valoren i posen en pràctica les millors solucions per al seu tractament i prevenció.

La toxicomania i les addiccions, en general, són una conseqüència més de la deshumanització dels temps actuals. Per això l’objectiu és treballar al costat d’aquells que s’esforcen per canviar aquesta situació i aconseguir que les persones no es vegin abocades a la drogodependència ni a d’altres conductes autodestructives.

A les persones afectades se les ajuda reparant el mal que la drogodependència ha causat en les seves personalitats i preparant-les per aprendre a viure “de nou” i relacionar-se en una societat amb tants reptes i tan difícil com l’actual.

Es presta també una especial atenció i suport a l’entorn familiar de les persones acollides en els serveis i programes perquè, juntament amb la persona drogodependent,  sens dubte, són ells també qui més pateixen i més desprotegits se senten.

 

Reg. Provincial Sección 1º nº 5417 de 16-11-1981
Reg. Entidades Locales del M.I. Ajuntament de Igualada nº 4 del 12-02-1990
Reg. Entidades Locales del M.I. Ajuntament de Hospitalet de Llobregat nº 748 del 11-04-2002

ACREDITADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ENTIDAD EVALUADA FAVORABLEMENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO
ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PROYECTO ALUMNI SOLIDARIO DE “ESADE ALUMNI”
CURSO 2012/2013 EN COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA

MEMBRE DE:
UNAD Unión Nacional de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente
FCD Federació Catalana d'Associacions d'Ajuda al Drogodependent
FCVS Federació Catalana de Voluntariat Social
CCTT Coordinadora de Comunitats Teràpeutiques Pisos de Reinserció/Centres de Dia per a Drogodependents a Catalunya

 

D'acord amb Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estem preparant nou contingut sobre la mateixa, en aquests moments en fase de construcció

Entitats col.laboradores

 

                                                                           benestarsocial-side

 

lacaixa-side

 

unad-side

VIDEOS/AUDIOS

Intervenció de la Directora de AAT (audio)

Programa Incòmodes - Les drogues 19-04-2018

 

UAB CampusMedia


 La Ciutat (ONDA CERO) audio

Ciutat Solidaria 04-10-2017

 onda-cero
L'endema (TV3)

Pis Reinserció Hospitalet

lendema
Entrelínies (TV3)

Comunitat CT Igualada

Instantánea 1


Qui-som (TV L'Hospitalet)

Qui som AAT BARNA

quisom
Qui-som (TV L'Hospitalet)

Quique ajuda en AAT BARNA

quique ajuda
Estació Central (TV L'Hospitalet)

Centre de Dia Hospitalet

centre-de-dia


Estació Central (TV L'Hospitalet)

Centre de Dones Hospitalet

centre-noies