ASSOCIACIÓ D'AJUDA ALS TOXICÒMANS

Des de 1981 oferim assistència especialitzada en drogadicció (tel. 932 374 550)

Missió

Oferir una atenció integral a les persones toxicòmanes que ho sol•licitin amb l'objectiu que puguin superar el seu problema d'addicció, millorar la seva qualitat de vida i afavorir la seva integració social.

Aquesta atenció es podrà fer mitjançant:

 • centres terapèutics propis d’àmbit residencial.
 • tractament ambulatori en Centre de Dia.
 • seguiment terapèutic a interns de centre penitenciaris.
 • seguiments terapèutica des de la seu social.

Aquesta atenció es complementa amb accions de suport a les famílies.

Contribuir també a la prevenció de la drogodependència, mitjançant la difusió de la problemàtica i possibles solucions per mitjà de diferents canals de comunicació (xerrades a les escoles, intervencions als mitjans).

Visió

La visió és la de ser un centre de referencia en l'abordatge integral de les toxicomanies a Catalunya, defensant un model propi basat en l'atenció individualitzada, el treball en grups reduïts i la priorització d'una atenció i intervenció terapèutica professional de qualitat.

Valors de l'Associació d'Ajuda als Toxicòmans

 • Respecte a la dignitat i a la llibertat de les persones.
 • Compromís social.
 • Responsabilitat i participació activa en el desenvolupament de la tasca professional.
 • Treball en equip.
 • Qualitat assistencial.
 • Potenciar la participació activa dels usuaris en el decurs del tractament.
 • Confidencialitat.
 • Compromís de tots els treballadors i col•laboradors de compartir el codi ètic de l'entitat.

 

portada-perqueesdroguenelsjovespdfDescarregar el llibre

Entitats col.laboradores

 

                                                                           benestarsocial-side

 

lacaixa-side

 

unad-side

VIDEOS/AUDIOS

Intervenció de la Directora de AAT (audio)

Programa Incòmodes - Les drogues 19-04-2018

 

UAB CampusMedia


 La Ciutat (ONDA CERO) audio

Ciutat Solidaria 04-10-2017

 onda-cero
L'endema (TV3)

Pis Reinserció Hospitalet

lendema
Entrelínies (TV3)

Comunitat CT Igualada

Instantánea 1


Qui-som (TV L'Hospitalet)

Qui som AAT BARNA

quisom
Qui-som (TV L'Hospitalet)

Quique ajuda en AAT BARNA

quique ajuda
Estació Central (TV L'Hospitalet)

Centre de Dia Hospitalet

centre-de-dia


Estació Central (TV L'Hospitalet)

Centre de Dones Hospitalet

centre-noies