ASSOCIACIÓ D'AJUDA ALS TOXICÒMANS

Des de 1981 oferim assistència especialitzada en drogadicció (tel. 932 374 550)

Seu social de l'AAT

sede-social-aatBARCELONA. Acollida i seguiment dels drogodependents i els seus familiars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d'Atenció a la Dona C.A.M.

CAML'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Acollida de contenció i motivació per a drogodependents, en conveni amb el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya, l'Obra Social "la Caixa" i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
El centre ofereix allotjament i acollida a dones que es troben en situació d’exclusió social per la seva drogodependència (1a i 2a fase de tractament).  Capacitat: 10 persones.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunitat Terapèutica

comunidad-terapeutica-igualadaIGUALADA. Destinada a la rehabilitació i reinserció de drogodependents, en conveni amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Centre socio sanitari de caràcter residencial adreçat a persones amb problemes d’addiccions (1a i 2a fase de tractament). Capacitat: 10 persones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisos de suport social

pisos-soporte-socialL'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Pisos de suport social en medi urbà situat a destinats a la reinserció de drogodependents, en conveni amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Els usuaris són persones drogodependents que, un cop completat el tractament de superació de les addiccions, requereixen iniciar o intensificar la reinserció en tots els nivells (social, laboral, etc.) i que per la seva situació personal es considera convenient que ho facin en el marc d’un centre residencial i amb recolzament terapèutic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Dia

loblitL'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Centre socio sanitari d’assistència ambulatòria en conveni amb el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya, per a persones amb problemes  d’addiccions que té per objectiu potenciar  al màxim l’autonomia personal i l’ autocontrol així com la capacitat de reflexió i d’anàlisi per afavorir el procés de maduració que finalment portarà a l’abstinència.  Capacitat: 15 persones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d'Activitats Santa Eulàlia

taller-esfL'HOSPITALET DE LLOBREGAT. En conveni amb l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. Centre que ofereix tallers de manualitats per a persones amb problemes d’alcoholisme que necessiten un reforç diari per tal d’afavorir la contenció i la continuïtat del procés terapèutic. Capacitat: 5 persones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITD (Centre Penitenciari de Joves)

quatre-caminsQUATRE CAMINS (LA ROCA DEL VALLÈS). Programa Individualitzat de Tractament per a Drogodependents (PITD) al Centre Penitenciari de Joves "Quatre Camins", subvencionat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Aquest programa que es du a terme des de 1991 en col•laboració amb els professionals del Centre Penitenciari de Joves (anteriorment Centre de Joves “La Trinitat”) ofereix atenció i orientació als interns amb problemes de toxicomania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Prevenció Escolar

prevencion-escolarXerrades informatives i de prevenció a escoles i instituts (prèvia sol•licitud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Acompanyament a la Vida Autònoma

ayuda-vida-autonomaEn conveni amb el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L’objectiu d’aquest programa és acompanyar i oferir un recolzament específic a les persones que han superat un procés de rehabilitació d’addiccions per ajudar-les a aconseguir una vida plenament autònoma.
Són persones que han obtingut l’alta mèdica del tractament de drogodependències però que necessiten una funció de tutela, suport i acompanyament per tal d’evitar possibles recaigudes.

 

 

 

 

 

 

Programa de d'autoajuda

autoayudaSubvencionat per l'Obra Social "la Caixa". Programa adreçat a aquelles persones que han acabat el tractament de desintoxicació de  drogues i que estan de nou incorporades a una vida activa i normalitzada en la societat.
Reunions quinzenals a la seu social de Barcelona d’un grup coordinat per un professional i integrat per unes 10 persones en les que es debat sobre les vivències quotidianes de treball, família, amistats, etc. posant en comú tots aquells elements que conformen una vida autònoma, responsable i sense drogues.

pdfVer la evolución histórica de los servicios

Entitats col.laboradores

 

                                                                           benestarsocial-side

 

lacaixa-side

 

unad-side

VIDEOS/AUDIOS

Intervenció de la Directora de AAT (audio)

Programa Incòmodes - Les drogues 19-04-2018

 

UAB CampusMedia


 La Ciutat (ONDA CERO) audio

Ciutat Solidaria 04-10-2017

 onda-cero
L'endema (TV3)

Pis Reinserció Hospitalet

lendema
Entrelínies (TV3)

Comunitat CT Igualada

Instantánea 1


Qui-som (TV L'Hospitalet)

Qui som AAT BARNA

quisom
Qui-som (TV L'Hospitalet)

Quique ajuda en AAT BARNA

quique ajuda
Estació Central (TV L'Hospitalet)

Centre de Dia Hospitalet

centre-de-dia


Estació Central (TV L'Hospitalet)

Centre de Dones Hospitalet

centre-noies